مشترکانه پیش روی گذاشتن

کمک و پشتیبانی در برابر خشونت علیه زنان* و دختران*

طلاعات مهم

مشاوره محرمانه

در 5 زبان: آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی. برای زبان‌های دیگر، از مترجم‌ها* درخواست می‌کنیم.

تعیین وقت:

از دوشنبه تا جمعه صبح

هنگامی که در حال مکالمه هستیم، با خوشحالی با شماره مخفی تماس می‌گیریم.

طلاعات مهم

مشاوره محرمانه

در 5 زبان: آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی. برای زبان‌های دیگر، از مترجم‌ها* درخواست می‌کنیم.

تعیین وقت:

از دوشنبه تا جمعه صبح

هنگامی که در حال مکالمه هستیم، با خوشحالی با شماره مخفی تماس می‌گیریم.

خشونت جنسی

خشونت جنسی اغلب یک حادثه عمیق در زندگی شماست. ما به شما مشاوره می‌دهیم اگر توسط خشونت جنسی تضرر دیده‌اید، بدون توجه به مدت زمان گذشته از اتفاق. ما به شما یک مکان محافظت شده ارائه می‌دهیم تا در مورد تجربیات خود صحبت کنید و به شما گزینه‌ها و امکانات کمک می‌کنیم تا مسیر خود را به تعیینی ادامه دهید.

خشونت در خانه

ما به زنان* و دختران* که تحت خشونت در خانه قرار گرفته‌اند، مشاوره اعتمادساز و همراه آنها در فرآیند زندگی مطمئن و خود تصمیمی را ارائه می‌دهیم. ما گزینه‌ها و کمک‌ها را به شما نشان می‌دهیم، نقاط قوت و توانایی‌های شما را به یاد آوری می‌کنیم و شما در مورد مرحله بعدی تصمیم می‌گیرید.

برقراری تماس

لطفاً با ما تماس بگیرید. تعیین وقت از دوشنبه تا جمعه صبح انجام می‌شود.

هنگام مکالمه ما با خوشحالی – با شماره مخفی – تماس می‌گیریم

همراهی روان‌اجتماعی در فرآیند قضائی

با همراهی روان‌اجتماعی در فرآیند قضائی، ما به زنان* و دختران* تحت خشونت خدمات مراقبت کیفی، انتقال اطلاعات و پشتیبانی در فرآیند قضائی ارائه می‌دهیم. ارائه ما شامل همراهی یکنواخت قبل، در حین و پس از یک فرآیند قضائی می‌شود.

اختلالات تغذیه

اختلالات تغذیه ممکن است به انواع مختلفی ظاهر شوند. اگر احساس می‌کنید که عادات تغذیه‌ای شما به مدت زمانی تغییر کرده است، می‌توانید به ما مراجعه کنید. ما به شما پیشنهادها و کمک‌هایی ارائه می‌دهیم.

پیشگیری

یری از خشونت جنسی کودکان و نوجوانان در زندگی روزمره‌شان را محافظت می‌کند. به همین دلیل، برنامه ما بر روی پروژه “مراود بخیر می‌آید” برای مدارس ابتدایی و مراکز کمک به افراد معلول تمرکز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، جلسات آموزشی یا آموزش در داخل به موضوع پیشگیری از خشونت جنسی نیز ارائه می‌دهیم. همچنین، همیشه می‌توانید درخواست کارگاه‌هایی در زمینه‌های اختلالات تغذیه و خشونت در روابط ارسال کنید.

ما چه کسانی هستیم

به وبلاگ / اخبار بروید

تامین مالی

مرکز مشاوره زنان توسط شهرستان Lörrach حمایت مالی می‌شود و همچنین تامین مالی پروژه‌ای از منابع ایالتی که توسط مجلس ایالت بادن-وورتمبرگ تصویب شده است.

عضویت‌ها

مرکز مشاوره زنان عضو موسسات زیر است:

 • Bff: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
 • LAG der Frauennotrufe BW & LAG feministischer Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen in BW
 • DGfPI: Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierte Gewalt e.V.
 • LF*GG: Landesverband FRAUEN* gegen Gewalt Baden-Württemberg e.V.
 • LKSF: Landeskoordinierung der spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg
 • LNW: Landesnetzwerk Frauenberatungsstellen häusliche Gewalt BW

تامین مالی

مرکز مشاوره زنان توسط شهرستان Lörrach حمایت مالی می‌شود و همچنین تامین مالی پروژه‌ای از منابع ایالتی که توسط مجلس ایالت بادن-وورتمبرگ تصویب شده است.

عضویت‌ها

مرکز مشاوره زنان عضو موسسات زیر است:

 • Bff: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
 • LAG der Frauennotrufe BW & LAG feministischer Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen in BW
 • DGfPI: Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierte Gewalt e.V.
 • LF*GG: Landesverband FRAUEN* gegen Gewalt Baden-Württemberg e.V.
 • LKSF: Landeskoordinierung der spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg
 • LNW: Landesnetzwerk Frauenberatungsstellen häusliche Gewalt BW
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner